Adress

Prästgården Holmön
Holmö byaväg 100
918 03 Holmön

Telefon

+46 (0)73-914 47 18

E-post

info@prastgardenholmon.se

Sociala medier

https://www.facebook.com/prastgardenholmon