Adress

Prästgården Holmön
Holmö byaväg 100
918 03 Holmön

Telefon

+46 (0)90-712750

E-post

savar.forsamling@svenskakyrkan.se

Sociala medier

https://www.facebook.com/prastgardenholmon